flinder

116 tekstów – auto­rem jest flin­der.

Zy­cie to nie tyl­ko fa­jer­werki ale row­niez burze z piorunami. 

myśl • 11 czerwca 2016, 22:15

Ry­zyko jest wliczo­ne w ce­ne,al­bo jes­tes na wo­zie al­bo pod wozem. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 marca 2016, 18:39

Cza­sami szu­kanie wlas­ci­wej dro­gi zaj­mu­je nam dok­ladnie chwi­le a cza­sami pol zy­cia.Wiec jes­li to ta wlas­ci­wa dro­ga,od­waznie po niej sta­paj,nie boj sie,ze upad­niesz,a tym bar­dziej nie skuchaj "doradcow". 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 marca 2016, 21:29

Ludzie sa cza­sami dziw­ni zaata­kuja cie bez po­wodu,bo by­cie niemi­lym ma­ja we krwi. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 13 marca 2015, 17:29

Cza­sem czlo­wiek jest jak chodzac bom­ba.Wy­bucha na­wet nie wiado­mo kiedy a ludzie,kto­rym sie wy­dawa­lo,ze mo­ga z nim zro­bic wszys­tko prze­ciera­ja oczy ze zdzi­wienia,ze to juz koniec. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 lutego 2015, 14:45

Nie znasz dnia ani godzi­ny,wiec wez sie z zy­ciem za ba­ry,nie og­la­daj sie za siebie i zyj pel­na piersia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 stycznia 2015, 19:33

Niek­to­rym Bog dal ro­zum,in­nym wzrost ale niek­torzy nig­dy nie zda­za w ko­lej­ce po jed­no czy dru­gie choc nie wiem jak­by sie starali. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 grudnia 2014, 12:44

Kiedy be­de pot­rze­bowac po­mocy-wy­ciag­ne re­ke,kiedy be­de chciala ra­dy po pros­tu za­pytam,wiec nie wchodz w mo­je zy­cie z bu­tami jes­li o to nie prosze. 

myśl • 9 listopada 2014, 18:53

Przyj­mij do wiado­mos­ci i po­godz sie z tym, ze to co by­lo bez­powrot­nie mi­nelo a zy­cie toczy sie dalej. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 listopada 2014, 16:16

Niek­torzy po­jawiaja sie w naszym zy­ciu a za chwie zni­kaja.Niek­torzy ca­le zy­cie i bez slo­wa zni­kaja a to­bie nie po­zos­ta­je nic in­ne­go jak przel­knac pi­gul­ke goryczy. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 października 2014, 15:13

flinder

Na świecie nie ma nic piękniejszego od pobudzania ludzi do śmiechu. — Marcel Achard Miejsce w ktorym wyrazam swoje mysli i uczucie tzw gwiazda dziekuje za uwage.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

flinder

Użytkownicy
E F G
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

3 maja 2015, 21:35flinder sko­men­to­wał tek­st Ludzie sa cza­sami dziw­ni [...]

13 marca 2015, 20:36nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Ludzie sa cza­sami dziw­ni [...]

13 marca 2015, 17:35mill sko­men­to­wał tek­st Ludzie sa cza­sami dziw­ni [...]

13 marca 2015, 17:29flinder do­dał no­wy tek­st Ludzie sa cza­sami dziw­ni [...]

19 lutego 2015, 14:45flinder do­dał no­wy tek­st Czasem czlo­wiek jest jak [...]

31 stycznia 2015, 19:33flinder do­dał no­wy tek­st Nie znasz dnia ani [...]

29 grudnia 2014, 22:26Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Niektorym Bog dal ro­zum,in­nym [...]

29 grudnia 2014, 14:50flinder sko­men­to­wał tek­st Niektorym Bog dal ro­zum,in­nym [...]

28 grudnia 2014, 04:08Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Niektorym Bog dal ro­zum,in­nym [...]

27 grudnia 2014, 12:44flinder do­dał no­wy tek­st Niektorym Bog dal ro­zum,in­nym [...]